Tietosuoja­seloste

Rekisterinpitäjä:

Andiata Oy (Y-tunnus 0618516-5)
Osoite: Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero: 09-8689200
Sähköpostiosoite: info@andiata.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterien pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekistereissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointiin, myynnin edistämiseen, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, sekä markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Andiata Oy:ön kulloinkin kuuluvien yhtiöiden, ja Andiata Oy:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja yhteyslokin ja tilaushistorian ylläpito. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Andiata Oy:n käyttötarkoitusten kanssa, tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri saattaa pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, tilaushistoria, mahdollinen viestihistoria, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo tai ammatti, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava, organisaation osoitetiedot, sekä yhteysloki.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Andiata Oy ei luovuta tietoja muille kuin yhteistyökumppaneille, ja tämä voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Andiata Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterien suojaus

Kaikki Andiata Oy:ssa käsiteltävät rekisterit on suojattu palomuureilla, suojatuilla tallennuspaikoilla ja salatuilla yhteyksillä. Andiata Oy myös valvoo ja pitää kirjaa henkilötietoihin käsiksi pääsevistä tunnuksista ja näiden käytöstä. Yrityksen toimitilat, missä rekistereiden fyysisiä kopioita saatetaan tilapäisesti säilyttää, on lukituissa tiloissa, joihin asiattomilla ei ole pääsyä, ja luottamuksellista henkilötietoa ei pääse käsittelemään kuin asiaankuuluva henkilö.

Mitään arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta suoraan sähköpostilla tai puhelimen välityksellä.

Kustannukset rekisteröidyille

Viitaten Henkilötietolakiin, rekisteröidyille ei koidu kustannuksia heidän rekisteritietojensa säilyttämisestä tai niistä tiedustelusta, jos tämä tehdään kerran vuodessa. Useammin kuin vuoden välein kysytyistä tiedoista Andiata Oy veloittaa 150,00€ (alv 0%).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä, joiden tietoja Andiata Oy:lla on tallennettuna, on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja rajoittaa näiden käyttöä esimerkiksi markkinointiviestintään. Kaikki rekisterit tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta, ja rekisteröidyn vaatiessa tälle voidaan kertoa, mitä tietoja hänestä on tallennettuna (esim. etunimi, sukunimi, osoite, Y-tunnus). Tarkennetut tiedot voidaan kuitenkin luovuttaa ainoastaan henkilökohtaisesti, yhden kuukauden sisällä rekisteröidylle tämän todistaessa henkilöllisyytensä Andiata Oy:n edustajalle.

Jos rekisteröity vaatii ja Andiata Oy:llä ei ole velvollisuutta säilyttää rekisteröidyn tietoja, voidaan nämä poistaa tai korjata, kun tätä pyydetään etukäteen ennen vuosittaista tarkistusta.

Kaikkia henkilötietoihin liittyviä asioita voi rekisteröity tiedustella sähköpostitse info@andiata.fi -osoitteen kautta.

Evästeet

Verkkosivumme (andiata.com & andiata.fi) käyttävät evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa käyttämällesi laitteelle. Evästeet eivät vahingoita tai haittaa laitettasi, vaan pyrimme niiden avulla parantamaan sivustomme käyttökokemusta, sekä tarjoamaan Andiatan markkinointia sopiville kohderyhmille. Evästeillä kerätty data on anonyymia, eikä yksittäisiä käyttäjiä voi tunnistaa niiden perusteella.
Käyttämämme yhteistyökumppanien ja kolmansien osapuolien evästeet:

Verkkokauppaan liittyvät
  • WooCommerce
  • GDPR Compliance
  • WPML
  • Flatsome
  • Fitle
  • Smilee
  • TI Wishlist
  • Vimeo
  • Ingrid
  • Klarna
Analytiikka
  • Google Analytics
  • Hotjar
Markkinointiviestintä, mainonta ja sosiaalinen media
  • MailChimp
  • Google Ads
  • Facebook

Voit valita, missä laajuudessa sallit evästeiden käytön sivustollamme. Tämän lisäksi voit tyhjentää ja hallita evästeitä käyttämäsi selaimen asetuksista. Sivustomme välttämättömät evästeet tulisi olla sallittuina koko ajan, jotta verkkosivumme toimivat oikein.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Andiata Oy pitää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ja henkilötietojen käyttötarkoitusta Suomen lainsäädännön mukaisesti, noudattaen tällöinkin asianmukaista ja hyvää käytösmallia. Rekisteriselosteen muutoksista tullaan aina ilmoittamaan yrityksen kotisivuilla tai rekisteröidyille suoraan.